ผลิตและจำหน่ายตะแกรงเหล็กไวร์เมชคุณภาพ
ราคายุติธรรม จัดส่งทั่วประเทศ

สอบถามข้อมูลหรือสั่งซื้อ Phone: 081-3481141 081-3481141

A.I. Wire Mesh Steel Logo

AI ชื่อเดียว มั่นใจได้ทั้งราคาและคุณภาพ

คุณภาพของเรา

อยู่ในเหล็กทุกเส้น

Mesh Steel Image

บริษัท เอ.ไอ. ไวร์เมช สตีล จำกัด

      คือ ผู้ผลิตตะแกรงเหล็กกล้าเชื่อมติดเสริมคอนกรีต หรือตะแกรงเหล็กไวร์เมชที่ได้มาตรฐานสากล เป็นที่ยอมรับใน เรื่องคุณภาพ   โดยตะแกรงเหล็กไวร์เมชของ AI เป็นตะแกรงเหล็กไวร์เมชที่มีกำลังคลากสูงกว่าการผูกเหล็กธรรมดาถึง 2 เท่า ผลิตด้วยวัตถุดิบคุณภาพที่ผ่านกระบวนการรีดเย็น   นำมาเชื่อมสปอต์หลอมเป็นเนื้อเดียวกันด้วยเครื่องจักร ที่มีความละเอียดสูง      จึงทำให้ได้ตะแกรงเหล็กไวร์เมชที่มีจุดเชื่อมและระยะห่างคงที่    มีความแข็งแรงและประหยัดเวลา สามารถควบคุมงบประมาณและคุณภาพของการก่อสร้างได้ดียิ่งขึ้น