ผลิตและจำหน่ายตะแกรงเหล็กไวร์เมชคุณภาพ
ราคายุติธรรม จัดส่งทั่วประเทศ
สอบถามข้อมูลหรือสั่งซื้อ

โทร 081-3481141 Line ID: 0813481141

A.I. Wire Mesh Steel Logo

AI ชื่อเดียว มั่นใจได้ทั้งราคาและคุณภาพ

ตะแกรงเหล็กไวร์เมช AI คืออะไร

        ตะแกรงเหล็กไวร์เมช AI เป็นตะแกรงเหล็กไวร์เมชสำเร็จรูปซึ่งใช้วัตถุดิบคุณภาพที่ผ่านกระบวนการรีดเย็น  นำมา เชื่อมสปอตหลอมเป็นเนื้อเดียวกันด้วยเครื่องจักรที่มีความละเอียดสูง  จึงทำให้ได้ตะแกรงเหล็กไวร์เมชที่มีจุดเชื่อมและ ระยะห่างคงที่ มีความแข็งแรงและประหยัดเวลา สามารถควบคุมงบประมาณและคุณภาพของการก่อสร้างได้ดียิ่งขึ้น

เหตุผลที่วิศวกรเชื่อมั่นในตะแกรงเหล็กไวร์เมช AI

ประเภทและขนาดตะแกรงเหล็กไวร์เมช

มาตรฐานอุตสาหกรรม

เรามุ่งมั่นที่จะสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าด้วยการควบคุมคุณภาพของสินค้าให้ได้ตามมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.) ดังนี้

  • มอก.747-2531 ลวดเหล็กกล้าดึงเย็นเสริมคอนกรีต
  • มอก.943-2533 ลวดเหล็กกล้าข้ออ้อยดึงเย็นเสริมคอนกรีต
  • มอก.737-2549 ตะแกรงเหล็กกล้าเชื่อมติดเสริมคอนกรีต

มอก.747-2531

มอก.943-2533

มอก.737-2549

Mesh Steel Sizes Chart

Ø คือ ความยาวเส้นผ่าศูนย์กลางลวดเหล็ก (mm)
@ คือ ระยะห่างระหว่างลวดเหล็ก (cm)